Gouden Ereleden

Martijn Werker
moi - en avant (in de burgermaatschappij heette hij Wim)

Hans Spoelstra