Oprichtingsdatum

De Delftsche Hockey & Bandy Club is volgens de Almanak voor 1916 opgericht op 24 october 1898. Dat staat in de kalender van die Almanak op bladzijde 19 en is tot nu toe de enige bron.
De Delftsche Studenten Hockey Club (D.S.H.C.) is (her)opgericht op 20 november 1922. Dat laatste staat te lezen in de Almanak voor 1924, zowel in de kalender op bladzijde 20, in de lijst van Erkende Corpsvereenigingen op bladzijde 47 en in het verslag van de Secretaris op bladzijde 179/180.
De motie luidde: "De vergadering, bijeen tot oprichting van de Delftsche Studenten Hockey-club op 20 November 1922, des namiddags half negen in de bovenzaal der Societeit Phoenix, verklaart dat bovengenoemde club is opgericht volgens het hier besproken en als zoodanig in de notulen te vermelden plan."
Op 22 november werd voor het eerst geoefend aan de Parallelweg. Op de dag van het eerste jaar van bestaan, op 20 november 1923, werd de Hockeyclub als Corpsvereeniging erkend.
Hoewel de D.S.H. & B.C. de op twee na oudste hockeyclub is van het land na Amsterdam en Bloemendaal, zij behoort niet tot de oprichters van de Nederlandse Hockey en Bandy Bond (NHBB), nu KNHB.